Bilişim sistemindeki hızla ilerlemenin sonucu son yıllarda ülkemizde de dolandırıcılık vakaları bir hayli artmıştır. Dolandırıcılık suçlarında gerek şüpheli gerekse müştekilerin sayısı da bu sebeple bir hayli fazladır. Bu sebeple bugün makalemizin konusu dolandırıldım ne yapmalıyım sorusuna cevap aramak olacaktır.

Dolandırıldım Ne Yapmalıyım?

Son yıllarda ülkemizde avukatlar olarak sıklıkla karşılaştığımız sorulardan bir tanesi de dolandırıldım ne yapmalıyım olmuştur. Çeşitli şekillerde dolandırılma vakaları mevcuttur. Dolandırılan vatandaşlarımızın bu süreci alanında uzman bir avukat eşliğinde yapmaları büyük ehemmiyet taşımaktadır. Vatandaşlarımızın ilk olarak başvuracağı yollardan bir tanesi de Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza suç duyurusunda bulunmak olacaktır.

Hesaba Para Yatırdım Dolandırıldım

Eğer bir kimsenin banka hesabına para yatırarak dolandırıldıysanız, öncelikle para yatırdığınız hesap bilgilerini bankanızın da yardımıyla elde etmeniz gerekir. Sizinle iletişime geçen telefon numarasını ve banka hesabını kaydetmeniz soruşturmanın seyri açısından büyük önem taşımaktadır. İlgili hesap ve telefon bilgilerinizi suç duyurusu dilekçenize ekleyerek sizi dolandıran şahısların kimliğine savcılığın daha kolay ulaşmasını sağlamış olacaksınız.

Param, Moneypay Dolandırıcılığı

Dolandırıcılar, param, moneypay ve çeşitli bankaları ve sanal elektronik para kuruluşlarını da kullanarak eylemlerini gerçekleştirebilmektedir. Yukarıda izah ettiğimiz üzere, dolandırıcılar bankaları ve çeşitli finans kurumlarını kötü niyetli kullanarak sizi dolandırmaktadırlar. Bu tarz durumlarda, sizin en önemli yapmanız gereken şey elinizdeki delilleri savcılık ile paylaşarak soruşturma sürecine yardımcı  olmaktır.

Dolandırcıya Para Gönderdim Ne Yapmalıyım

Öncelikle parayı gönderdiğiniz iban adresine ulaşmanız ve iban adresini suç duyurusu dilekçenize veyahut kolluk memurlarıyla paylaşmanız gerekmektedir. Sizin paylaştığınız iban adresleri ile alakalı olarak savcılık ilgili bankaya müzekkere yazacak ve parayı gönderdiğiniz iban adresinin ait olduğu şahsın kimlik bilgilerini isteyecektir. 

Dolandırıcılara Kaptırılan Parayı Geri Alma

Dolandırıcılara kaptırdığınız parayı geri almanın birinci koşulu, parayı gerçekte kaptırdığınız kişinin kimlik bilgilerine ulaşmaktır. Bu konuda dolandırıldım ne yapmalıyım sorusunu soran mağdurun uzman bir avukatla çalışması çok önemlidir. Nitekim, alanında uzman bir avukat sizi dolandıran şahsın kimliği tespit etme noktasında Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli bilgi ve belgeleri sunacak ve soruşturmanın seyrini takip edecektir. Nitekim, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında suçu işlediğini düşünen ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen şüpheli ya da sanık müştekinin zararını giderdiği takdirde cezai indirim de sağlayacaktır. Bu noktada mağdurların ayrıca tazminat davası açma hakkı saklıdır.

Fast İle Dolandırıldım

Yukarıda açıkladığımız üzere, ister fast ile ister eft ile dolandırılmanın bir farkı yoktur. Ancak, Ceza Kanunumuzca dolandırıcılık suçunun nitelikli halleri yani cezai arttırıcı halleri şunlardır:

Türk Ceza Kanunu md. 158’e göre dolandırıcılık suçunun nitelikli halleri: 

Madde 158- (1) Dolandırıcılık suçunun;

 • a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,
 • b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,
 • c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,
 • d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,
 • e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
 • f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,
 • g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
 • h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,
 • i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,
 • j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin
 • açılmasını sağlamak maksadıyla,
 • k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,
 • l) (Ek: 24/11/2016-6763/14 md.) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,

İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/19 md.; Değişik: 3/4/2013-6456/40 md.) 

Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) (Ek fıkra: 24/11/2016-6763/14 md.) Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

Sahibinden Dolandırıldırm

Dolandırıcılık suçunun son yıllarda en çok görünen biçimi de araba alıp-satma platformları üzerinden hem satıcıyı, hem alıcıyı kandırarak işlenmesidir. Dolandırıldım ne yapmalıyım sorusunun sorulduğu alanlardan bir tanesi de bu olmuştur. Bu tarz durumlarda yine soruşturma aşamasında savcılıktan ilgili siteye üyeliği bulunan kişilerin kullanıcı bilgilerinin bulunması istenebilir. İlgili kullanıcı tespit edildikten sonra soruşturma daha da hızlanacak ve müştekilerin mağduriyeti de en hızlı yolla sonuçlandırılmaya çalışılacaktır.

Escort Dolandırıcılığı Cezası

Dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanunumuzun 157-158.maddelerinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre dolandırıcılık suçunun basit halinin cezası bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıdır. Ancak suçun kanunda düzenlenmiş nitelikli hallerinde verilecek cezalar artırılmaktadır. Escort dolandırıcılığı genelde bilişim sistemlerini kullanma vasıtası ile işlenmektedir. Bilişim sistemlerini kullanarak dolandıcılık suçu işlemekte Türk Ceza Kanunumuza göre suçun nitelikli haline girmektedir. 

Sonuç

Bu makalemizde ağırlıklı olarak dolandırıldım ne yapmalıyım sorusuna cevap aradık. Son dönemde artan bilişim sistemlerinin aracı olarak kullanılarak vatandaşlarımızın çeşitli yollardan dolandırıldığına değindik. Siz de ilgili suçun mağduruysanız ve maddi ve manevi kayıplarınızı en kısa sürede gidermek istiyorsanız alanında uzman bir ceza avukatından yardım almalısınız. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir