Ülkemizde son yıllarda en çok karşılaşılan sorunlardan birisi de kiracı ve ev sahibi arasında yaşanan uyuşmazlıklara ilişkindir. Bu yazımızda sizlere tahliye taahhütnamesi nedir, ne zaman geçersiz olur gibi sorularınıza yanıt vereceğiz.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye Taahhütnamesi; belirli geçerlilik şartlarına uyulmak suretiyle düzenlenen ve kiracı tarafın bu taahhütnameyi imzaladığı takdirde taşınmazı belirli bir tarihte tahliye etmeyi taahhüt ettiği yazılı beyandır. Tahliye Taahhütnamesinin yazılı olması bir geçerlilik şartıdır. Aynı zamanda koşula bağlanmadan düzenlenmesi gerekmektedir. Son olarak kiracı tarafından imzalanmalıdır. Yazılı şekilde olması bir geçerlilik şartı olduğu için aksi şekilde düzenlenen belgeler mahkemeye veya icra dairesine karşı sunulamaz. Yine mevcut taahhütnamede kiracının kendisinin taahhüt etmesi gerekir eşi veya çocuğunun yapması herhangi bir geçerlilik sağlamaz.

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Yapılır?

Tahliye Taahhütnamesinin yazılı olması bir geçerlilik şartıdır. Aynı zamanda koşula bağlanmadan düzenlenmesi gerekmektedir. Son olarak kiracı tarafından imzalanmalıdır. Sözlü tahliye taahhüdünün hukuken bir geçerliliği yoktur. Bu yazılı belgede mutlaka tarafların imzası bulunmalıdır. Kişilerin özgür iradeleri ile imzalanmamış bir belgenin hukuki geçerliliği yoktur. 

Taraflar kiralanan taşınmazı aile konutu olarak kullanacaklarsa tahliye taahhütnamesi imzalanırken çiftlerin her ikisinin de imzası gerekmektedir. Bu durum ciddi bir durumdur aksi şekilde olması belgeyi geçersiz kılmaktadır. 

Tahliye Taahhütnamesi kira sözleşmesinin düzenlenip imzalandığı tarihten sonra ve fesih tarihinden önce düzenlenip imzalanmış olmalıdır. Bu tarihler arasında imzalanmayan belge geçersiz sayılacaktır. 

İlginizi Çekebilir; Kahramanmaraş Kira Avukatı

Tahliye Taahhütnamesi Ne Zaman Geçersiz Olur?

Tahliye Taahhütnamesi kira sözleşmesinin düzenlenip imzalandığı tarihten sonra ve fesih tarihinden önce düzenlenip imzalanmış olmalıdır. Bu tarihler arasında imzalanmayan belge geçersiz sayılacaktır. 

Tahliye taahhüdünde mutlaka kiralananın boşaltılacağını ve boşaltma tarihi belirtilmelidir. Aksi şekilde düzenlenen belge geçersiz sayılır. Kiracı kiralananı boşaltmazsa, tahliye taahhüdünde yazan boşaltılması gereken tarihten itibaren 1 ya içerisinde tahliye için dava açabilir. 

Yine taahhütnamenin yazılı olması şartı da geçerlilik şartıdır. 

Tahliye Taahhütnamesi Ne İşe Yarar?

Tahliye Taahhütnamesi kiracının kiralamış olduğu taşınmazı boşaltacağına dair kiraya verene karşı vermiş olduğu yazılı bir beyandır. Taşınmazı kiraya veren kişi, kiracının tahliye taahhütnamesi doğrultusunda taşınmazı belirli bir sürede boşaltacağını belgelemiş olacaktır. Tahliye Taahhütnamesi ile kiraya veren tahliye davası olmadan icra takibi ile aşınmazın boşaltılmasını sağlayacaktır. Bu sayede hem kiraya veren hem de kiracı arasındaki süreç kısalacak ayrıca maddi olarak da daha ucuz yollu daha kolay iş yapılacaktır. 

Tahliye Taahhütnamesi Noterden mi Olmalı?

Tahliye Taahhütnamesi düzenlenirken noter şartı aranmaz. Ancak belgenin noter aracılığıyla düzenlenmesi gerek kiracıya gerekse kiraya veren için ispat kolaylığı sağlayacaktır. Ancak noterde düzenlenecek taahhütnamede ücret unsurunun olacağı unutulmamalıdır. 

Tahliye Taahhütnamesi Hangi Durumlarda Kullanılır?

Tahliye Taahhütnamesi; belirli geçerlilik şartlarına uyulmak suretiyle düzenlenen ve kiracı tarafın bu taahhütnameyi imzaladığı takdirde taşınmazı belirli bir tarihte tahliye etmeyi taahhüt ettiği yazılı beyandır. Yukarıda anlaşıldığı üzere de kiraya verenin daha hızlı ve pratik şekilde taşınmazın boşaltılmasında kolaylık sağlayan bir belgedir. Gerek kiracıya gerekse kiraya verene maddi ve zaman açısından kolaylık sağlar.

SONUÇ; Sonuç olarak, kira sözleşmelerinde yer alan yazılı tahliye taahhüdü, kiracının belirtilen tarihte kiralananı tahliye etme yükümlülüğünü içermektedir. Bu taahhüde uymayan kiracılarla ilgili olarak kiraya verenin icra veya dava yoluyla haklarını koruma hakkı bulunmaktadır. Ancak, bu süreçte dikkate alınması gereken dava açma veya icra takibi başlatma süresi, tarafların hukuki haklarının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Siz de, haklarınızı bilerek maddi ve manevi kayıplarınızı en aza indirgemek için alanında uzman avukatlardan destek alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir