Uyuşturucu Madde Nedir?; Uyuşturucu, kişisel zevk veya tıbbi amaçlı kullanılan psikoaktif maddelere verilen ortak isimdir. 

Türk Ceza Kanunumuza göre uyuşturucu veya uyarıcı etkisi yapan ve kişilerde bağımlılık meydana getiren bütün maddelerin, suç unsuru oluşturacağı belirtilmiştir.

Uyuşturucu Çeşitleri Nelerdir? 

Uyuşturucu madde çeşitleri temel olarak, amfetamin-metamfetamin, esrar, kubar, kokain, eroin, haşhaş, bonzai gibi isimlerle tanınırlar. Ancak, yine belirtmemiz gerekir ki uyuşturucu madde genel olarak bağımlılık yapan maddelerin tümüne denir.

Uyuşturucu Suçları

Uyuşturucu suçları 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunumuzda düzenlenmiştir. İlgili Kanunumuza göre; 

  • Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde imal ve Ticareti,(TCK 188)
  • Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma,(TCK 190)
  • Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak Ya Da Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanmak, (TCK 191) 

Olarak düzenlenmiştir.

Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkarsa Ne Olur?

Her ne kadar toplumuzda uyuşturucu kullanmanın cezasının olmadığı düşünülse de sanılanın aksine uyuşturucu kullanmak Türk Ceza Kanunumuza göre suçtur.

TCK Madde 191- (Değişik: 18/6/2014 – 6545/68 md.)

1-) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Cumhuriyet savcısı, bu durumda şüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır. (Ek cümle:28/3/2023-7445/18 md.) Erteleme kararı kolluk birimlerine de bildirilir.

(3) (Değişik:28/3/2023-7445/18 md.) Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre denetimli serbestlik müdürlüğünün teklifi üzerine veya resen Cumhuriyet savcısının kararı ile altışar aylık sürelerle en fazla iki yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir. Cumhuriyet savcısı, erteleme süresi zarfında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığını tespit etmek için yılda en az iki defa şüphelinin ilgili kuruma sevkine karar verir.

2 (İKİ) Kez Uyuşturucudan Yakalanma Suçu

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, uyuşturucu madde kullanan kişiye kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir. TCK’ya göre erteleme süresi zarfında tekrardan uyuşturucu kullandığı tespit edilen kişi hakkında erteleme kararı kaldırılarak kamu davasının açılmasına karar verilir.

TCK MD.191/4 Kişinin, erteleme süresi zarfında;

a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,

b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması,

c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması,

hâlinde, hakkında kamu davası açılır.

Denetimli Serbestlik İdrar Testi Pozitif Çıkarsa Ne Olur?

Bir defa uyuşturucu kullandığı tespit edilen kişi hakkında kamu davasının ertelenmesi kararı verilecektir. Kişi, bu süre zarfında asgari bir yıl süreyle denetime tabi tutulur. 

TCK 191/3: Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre denetimli serbestlik müdürlüğünün teklifi üzerine veya resen Cumhuriyet savcısının kararı ile altışar aylık sürelerle en fazla iki yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir. Cumhuriyet savcısı, erteleme süresi zarfında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığını tespit etmek için yılda en az iki defa şüphelinin ilgili kuruma sevkine karar verir.  

Kişi, denetime tabi tutulduğu sürede tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanır ve tespit edilirse, hakkında daha önce verilen erteleme kararı kaldırılarak kamu davasının açılmasına karar verir. Hakkında kamu davası açılan bağımlı, suçun sabit bulunması halinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Uyuşturucu Kullananların Fiziksel Belirtileri

Uyuşturucu kullanan kişilerin fiziksel belirtileri kullandıkları maddelerin ağırlıklarına göre de değişkenlik gösterebilmektedir. Bu konu alanında uzman hekimlerce tespit edilip derhal bağımlının tedavisine başlanmaktadır.

SONUÇ

Makalemizde uyuşturucu maddenin ne olduğuna, çeşitlerinin neler olduğuna ilişkin bilgiler paylaştık. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kişilerin hayatını büyük ölçüde olumsuz olarak etkilemekle birlikte aynı zamanda suçtur. Hakkınızda uyuşturucu madde suçlarından herhangi birisini işlediğiniz yönünde soruşturma ya da kovuşturma düzenleniyorsa alanında uzman ceza avukatları yardımıyla ilgili süreci takip etmeniz, maddi ve manevi hak kayıpları yaşamamanız adına oldukça önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir